eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMI TEMELLİ ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Evaluation of Turkish Textbook’s Activities in Terms of Multiple Intelligence Theory Based Education )

Yazar : Cahit EPÇAÇAN  Abdulkadir KIRBAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 76
Sayfa : 57-78
Dergiye Geliş Tarihi : 14.11.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.12.2018
DOI Number: :
Cite : Cahit EPÇAÇAN Abdulkadir KIRBAŞ, (22). TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMI TEMELLİ ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 76, p. 57-78. Doi: 10.17753/Ekev984.


Özet
Çoklu zekâ kuramı bireysel farklılıklara vurgu yapan ve son dönemlerde öğretim programlarında yer almaya başlayan bir öğretim kuramıdır. Bu çalışma çoklu zekâ kuramlarına dayalı etkinliklere ders kitaplarında yer verilme durumuna göre hangi zekâya ne kadar yer verildiğini belirlemek için yapılan bir çalışmadır. Çalışmada MEB tarafından okullara ücretsiz olarak dağıtılan ortaokul 8. Sınıf Türkçe dersi çalışma kitabı incelenmiştir. Verilerin toplanmasında betimsel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ders kitaplarında hangi zekâya dayalı etkinliğe yer verilip verilmediği, en çok ve en az yer verilen zekânın hangisi/hangileri olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Metinlerde yer alan etkinlikler araştırmacı tarafından ayrı ayrı ele alınarak analiz edilmiş ve önceden belirlenen, Howard Gardner’ın zekâ çeşitleri sınıflandırılmasına göre incelenmiştir. Türkçe ders kitabında yer alan 6 temada toplam 204 metin tahlil edilmiştir. Etkinliklerde; 198 ayrı etkinlikle en çok sözel dilbilimsel zekâya yer verildiği görülmüştür. En az olarak da kişilerarası zekâya 14 kez yer verildiği tespit edilmiştir. Müziksel zekâ, bedensel kinestetik zekâ ve doğa zekâlarına ise hiç yer verilmediği görülmüştür. Çocukların bilişsel ve duyuşsal öğrenme kazanımlarında önemli bir etkiye sahip olan ders kitaplarının bireyde var olan bütün öğrenme alanlarına hitap etmesi önemlidir. Bu bağlamda incelenen ders kitabında bütün zekâlara yer verilmemesi de ders kitaplarında yer alan etkinlikler için önemli bir eksiklik olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler
Etkinlik, Öğretim Kuramı, Türkçe Öğretimi, Metod

Abstract
Multiple intelligence theory is an educational theory that emphasizes individual differences and has recently begun to take place in curricula. This study has been conducted to determine how much and which intelligence is used in case of placing activities based on multiple intelligence theories in the textbook. In the study, the workbook of the 8th grade Turkish lesson which was distributed to the schools free of charge by the Ministry of Education was examined. In the collection of the data, document scanning which is one of the descriptive research methods was used. In the study, it was tried to determine which intelligence is used in the activities of the textbooks and what are the intelligence(s) that are used the most and the least. The activities in the texts were analyzed separately by the researcher and examined according to the predefined classification of Howard Gardner's intelligence types. A total of 204 texts has been analyzed in 6 subjects in the Turkish textbook. It has been observed that the verbal linguistic intelligence was included mostly in 198 separate activities. It has been found that there are 14 occasions for interpersonal intelligence which has the least number of usage. It has been observed that musical intelligence, bodily kinesthetic intelligence, and nature intellects have never been used. It is important that the textbooks, which have an important influence on children's cognitive and affective learning achievements, address all learning areas that exist in the individual. In this context, the lack of any intelligence in the course book examined can be considered as a significant shortcoming for the activities in the textbooks.

Keywords
Efficiency, Teaching Theory, Turkish Teaching, Method

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri