eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGİTAR ÖĞRENCİLERİNDE ÖN-DİNLEME/DEŞİFRE ÇALMA İLİŞKİSİNİN LİSANS DÜZEYİ VE ÖZ-DEĞERLENDİRME AÇILARINDAN İNCELENMESİ
(Investigation of Pre-listening/Sight-reading Relations in Terms of Undergraduate Level and Self-evaluation in Guitar Students )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : ICOAEF Özel Sayı
Sayfa : 155-170
Dergiye Geliş Tarihi : 18.11.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2019
DOI Number: :
Cite : Mehmet Ozan Uyan , (23). GİTAR ÖĞRENCİLERİNDE ÖN-DİNLEME/DEŞİFRE ÇALMA İLİŞKİSİNİN LİSANS DÜZEYİ VE ÖZ-DEĞERLENDİRME AÇILARINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, ICOAEF Özel Sayı, p. 155-170. Doi: 10.17753/Ekev988.


Özet
Bu çalışmada, ön-dinlemenin lisans düzeyindeki gitar öğrencilerinde deşifre performansına etkilerini ortaya koymaya yönelik, tek gruplu ön test-son test desenli bir işlem süreci sonunda elde edilen veriler, öğrencilerin alandaki deneyim düzeyleri ve kendi performansları ile ilgili görüşleri yönünden incelenmiştir. Deneyim ölçütü olarak öğrencilerin lisans eğitiminde bulundukları sınıf dikkate alınmıştır. Lisans bir ve ikinci sınıflar “birinci düzey”, lisans üç ve dördüncü sınıflar “ikinci düzey” olarak kabul edilmiştir. Öz-değerlendirme ölçütü olarak ise, öğrencilerin kendi ön-test ve son-test performansları ile ilgili olumlu, olumsuz veya yansız görüşleri dikkate alınmıştır. Deney sürecine katılan çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı’na devam eden lisans düzeyindeki gitar öğrencilerinin tümü oluşturmuştur (n=15). Deney süreci, birbirine denk iki deşifre parçasının öğrenciler tarafından biri ön-testte, diğeri son-testte çalınarak kaydedilmesi ve uzmanlar tarafından puanlanması şeklinde işlemiştir. Ön-dinleme değişkeni, son-testte uygulanmıştır. Öğrencilerin ön dinlemeden etkilenme düzeylerinin, deneyim ve öz-değerlendirme açısından değerlendirildiğinde, “doğru nota çalabilme” ölçütünün sınıf düzeyine göre incelenmesi dışında istatistiksel olarak anlam taşımadığı görülmüştür.Bununla beraber ön-dinlemenin etkisinin sınıf düzeyine göre incelenmesine yönelik bulgular, birinci düzeydeki öğrencilerin deşifre performanslarında ön-dinlemeden % 1.5 oranında olumlu etkilendiklerini, ikinci düzey öğrencilerinin ise ön-dinlemeden % 4.25 oranında olumsuz etkilendiklerini göstermiştir. Ön-dinleme etkisinin öz-değerlendirme görüşlerine göre incelenmesine yönelik bulgular ise öğrencilerin, ön-dinlemenin kendi performansları üzerindeki % 2 oranındaki olumlu ve % 5 oranındaki olumsuz etkilerinin farkına varabildiklerini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Deşifre, Gitar, Ön-dinleme, Müzik Eğitimi, Öz Değerlendirme.

Abstract
In this study, data obtained from a single group pre test-post test desing process, which was intended to reveal the effects of pre-listening on students’ sight-reading achievements, was investigated in terms of students’ experience level and views on their own performances. Undergraduate class level was taken as criterion for experience. First and second grades were taken as “first level”, third and fourth grades were taken as “second level”. As self evaluation criterion, students’ positive, negative or neutral opinions on their pre-test and post-test performances were accepted. The complete undergraduate guiar students attending Gazi University Education Faculty Fine Arts Education Department Music Teaching Programme have formed the participant group of the experiment (n=15). The experiment has procceded as two equal sight-reading pieces’ performance by students, one in the pre-test and the other in the post-test and evaluation by experts.Pre-listening variable was applied in the post-test. It was seen that students levels of response to pre-listening had no statistical significance with regards to experience and self-evaluation, except the examination of “ability of playing right notes” according to undergraduate level.In addition, findings on the effect of pre-listening according to the undergraduate level have shown that the students in the “first level” are positively influenced from pre-listening at a % 1.5 rate and students in the “second level” are negatively influenced from pre-listening at a rate of % 4.25. Findings on the effect of pre-listening according to the students self evaluations have shown that students can be aware of negative effects of pre-listening at %5 rateand positive effects at %2 rate.

Keywords
Sight-reading, Guitar, Pre-listening, Music Education, Self-evaluation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri