eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Çetin TAN
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Algılarına Göre Girişimcilik ve Mesleki Yeterlilik Arasındaki İlişki ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Çetin TAN
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TAKIM LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU, ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ ,ss. 65-80
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Çetin TAN
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Algılarına Göre Girişimcilik ve Mesleki Yeterlilik Arasındaki İlişki ,ss. 31-38
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Çetin TAN
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN POZİTİF YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (*) ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Çetin TAN
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN POZİTİF YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Çetin TAN
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KÜLTÜREL SERMAYE HOŞGÖRÜ VE TOLERANS ARASINDAKİ İLİŞKİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Çetin TAN
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN POZİTİF YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Çetin TAN
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KÜLTÜREL SERMAYE HOŞGÖRÜ VE TOLERANS ARASINDAKİ İLİŞKİ ,ss. 113-121
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri