eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

İzzet YÜCETOKER
JOHN STANLEY’İN OP.1 SEKİZ SOLO FLÜT ESERLERİNİN İNCELENMESİ ,ss. 505-518
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

İzzet YÜCETOKER
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SANATOKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ,ss. 669-676
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

İzzet YÜCETOKER
PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAROK DÖNEM ESERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ,ss. 163-180
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri