eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Aylin MENTİŞ KÖKSOY
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ,ss. 73-82
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Aylin MENTİŞ KÖKSOY
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ,ss. 1-12
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Aylin MENTİŞ KÖKSOY
SANAT EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ERGENLERİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ ,ss. 43-52
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri