eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Celalettin DİVLEKCİ
TEFSİRDE YORUM FARKLILIĞINA YOL AÇAN SEBEPLER ,ss. 1-20
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Celalettin DİVLEKCİ
AHZÂB SURESİ 37. AYETİYLE İLGİLİ NÜZUL SEBEBİ RİVAYETLERİ VE İLMÎ DEĞERİ ,ss. 89-106
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Celalettin DİVLEKCİ
HATTÂBÎ’NİN (Ö.388) İ‘CÂZ ANLAYIŞI VE KUR’AN’IN İFADE BİÇİMİNE YÖNELİK TENKİTLERE YAKLAŞIMI ,ss. 97-124
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Celalettin DİVLEKCİ
BÂKILLÂNÎ’NİN (Ö. 403/1013) İ‘CÂZ ANLAYIŞI ,ss. 73-94
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri