eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Cemal IŞIK
ARAPÇA SIFAT TAMLAMALARININ TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ,ss. 41-58
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Cemal IŞIK
ŞİÎ VE SÜNNÎ KAYNAKLARDA CEVŞEN DUASI ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Cemal IŞIK
ŞİÎ VE SÜNNÎ KAYNAKLARDA CEVŞEN DU’ÂSI ,ss. 101-141
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Cemal IŞIK
BAZI MEALLER ÇERÇEVESİNDE İSM-İ MEVSÛLLERİN TERCÜME PROBLEMİ ,ss. 195-214
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri