eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Halil İbrahim OKATAN
SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR, GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR ,ss. 217-275
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil İbrahim OKATAN
AHMET PAŞA’NIN BAHARİYYÂT KASİDESİNDE BAHARIN ÇAĞRIŞTIRDIĞI ANLAMLAR ,ss. 351-378
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri