eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Mustafa Ercengiz
İş Bağımlılığı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Ercengiz
ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN YORDAYICI OLARAK MUTLULUK DÜZEYİNDEKİ ROLÜ ,ss. 267-278
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri