eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Oğuzhan SEVİM
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ,ss. 389 - 402
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuzhan SEVİM
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ,ss. 365 - 378
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuzhan SEVİM
LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ,ss. 291-302
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuzhan SEVİM
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ OKUMA VE YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ,ss. 449-466
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri