eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Oğuzhan YILMAZ
YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARININ TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENMELERİNE KATKISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA ,ss. 629-640
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuzhan YILMAZ
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDA İLETİ PROBLEMİ: LEYLA FONTEN’DEN ÖYKÜLER SERİSİ ,ss. 241-262
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri