eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Rıfat Akbaş
KURALCILIK VE BETİMSELLİK YAKLAŞIMLARI ARASINDA ARAP DİLİNE BİR BAKIŞ ,ss. 239-252
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıfat Akbaş
CÂHİLÎYE POETİKASINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ ,ss. 573-590
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıfat Akbaş
İRTİCÂL VE MECÂZ YÖNTEMLERİYLE ARAPÇADA KAVRAM OLUŞTURMA ,ss. 257-270
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıfat Akbaş
ARAP DİLİNDE MANANIN MORFOLOJİK ETKİSİ ÜZERİNE ,ss. 413-432
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri