eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Recep ÖZDEMİR
REHİN ALAN TARAFIN REHNİN MÜLKİYETİNDEN YARARLANMASI ,ss. 479 - 492
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Recep ÖZDEMİR
İMÂM MÂLİK’İN FIKHINDA “SÜNNET” KAVRAMI ,ss. 333-350
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri