eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Senem CEYLAN
KADIN SÜNNETİ: KÜLTÜREL DAYANAKLARI VE YOL AÇTIĞI SORUNLAR ,ss. 403- 414
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Senem CEYLAN
TÜRKÇE VE ARAPÇADAKİ İÇİNDE SAYI GEÇEN BAZI DEYİM VE SÖZ ÖBEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ,ss. 487-506
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Senem CEYLAN
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİYATIN YERİ VE DİL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI ,ss. 303-314
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Senem CEYLAN
ARAPÇANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YAZINSAL METİN TÜRLERİ: FABL ,ss. 303-314
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri