eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Ekrem Yaşar AKÇAY
İZLANDA’NIN AB ŞÜPHECİLİĞİ: ADAYLIKTAN ÇEKİLME ÜZERİNE BİR İNCELEME ,ss.
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar Akça
EXAMINING THE EDUCATION POLICIES IN POLITICAL PARTIES’ 24 JUNE 2018 ELECTION MANIFESTOS ,ss. 445-459
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

BURÇAY YAŞAR AKÇALI
KRİPTO PARA BİRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TODA–YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ ,ss. 99-122
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar Akça
EVALUATION AND RECOMMENDATIONS ON THE NATIONAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN ,ss. 525-536
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri