eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSearch

Yusuf SÖYLEMEZ
KUTADGU BİLİG’İN SUÇ İŞLEME MOTİVASYONUNA OLUMSUZ ETKİ YAPABİLECEK DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ ,ss. 371-402
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf SÖYLEMEZ
SATRANC-I UREFA OYUNUNUN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ,ss. 155-171
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf SÖYLEMEZ
İÇERİK ANALİZİ: ELEŞTİREL DÜŞÜNME ,ss. 671-696
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf SÖYLEMEZ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “DİL” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI ,ss. 159-174
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri