eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ARAP MEDYASINDA YAYGIN DİL HATALARI
Kitle iletişim araçlarının çoğalması ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte medya, hayatımızda en etkili alanlardan biri olmuştur. Medya ile dil arasında güçlü bir bağ vardır. Medyanın amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyacı olan araçların başında dil gelmektedir. Medya, dilin gelişimine sunduğu olumlu katkılarla birlikte dilin yozlaşmasına da neden olmuştur. Dilin medyada özensiz ve yanlış kullanımından dolayı dil hataları yaygınlaşmıştır. Dünya dilleri arasında önemli bir yere sahip olan Arapça da medyada hatalı kullanılmaktadır. Dil hataları gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve aynı hatalar sürekli tekrar edilmektedir. Bu çalışmada Arap medyasından örneklerle yaygın dil hataları ele alınmıştır. Ayrıca bu hataların düzeltilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Arapça, Medya, Medya Dili, Dil Hataları, Doğru Dil Kullanımı.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri