eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


FARKLI DİSİPLİNLERİN SOSYAL PSİKOLOJİ İLE KESİŞİMLERİ: VAN ÖRNEKLEMİ ÇALIŞMALARINA DAİR İNCELEME
Bu çalışma, iki temel amaç üzerine kurgulanmıştır. Bunlardan ilki, sosyal psikolojinin farklı disiplinlerle kurduğu bilimsel ilişkiyi, Van örnekleminde yürütülen çalışmalar özelinde sistematik biçimde incelemektir. Bu bilgi temelinde, ikincil olarak Van ilinde öne çıkan sosyal psikolojik konu (ve sorun) alanlarını belirleyebilmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 2000-2020 yıllarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülen lisansüstü tezler sistematik olarak gözden geçirilmiştir. Çalışmaya, Van ili örnekleminde, en az bir temel sosyal psikoloji konusu içeren ve tam metnine erişilebilen görgül çalışmalar dâhil edilmiştir. Bu ölçütleri karşılayan, toplam 169 teze ulaşılmıştır. Çalışmalar, künye bilgisi, yöntem ve sosyal psikolojik konular gözetilerek sınıflandırılmıştır. Konuların sırasıyla tutumlar, grup süreçleri, benlik ve kişilerarası ilişkiler temalarında kümelendiği görülmektedir. Sonuçlar, sosyal psikolojinin eğitimden, güzel sanatlara, turizmden, işletme ve kamu yönetimine, coğrafyadan edebiyata, psikiyatriden halk sağlığı ve hemşireliğe; birçok farklı disiplin için önemli bir bilimsel bilgi kaynağı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Psikoloji, Farklı Disiplinler, Van Örneklemi, Sosyal Psikoloji Konuları, Sistematik Gözden Geçirme.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri