eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


COVİD-19 SALGINI VE UZAKTAN EĞİTİM: UYGULAMADAKİ SORUNLAR
Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde yüz yüze eğitim olanakları ortadan kalkan öğrencilerin zorunlu olarak almış oldukları uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla gönüllülük esasına dayalı olarak katılımı sağlanan 10’u erkek 3’ü kız 13 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Öğrencilerin yaşları 20 ila 24 arasında değişmektedir. Bulgular uzaktan eğitimde başarılı öğretim üyelerinin etkili sunumlar yapma, hızlı iletişim kurma ve kaliteli içerik oluşturma becerisine sahip olduklarını göstermektedir. Öğrenciler tarafından başarısız görülen öğretim üyelerinin ise sadece not paylaşımıyla yetindikleri, kalitesiz içerik paylaştıkları, iletişim kurmadıkları ve ödevlerinde anlaşılmaz yönergeler verdikleri görülmektedir. Ders içeriğinin takibinde ve derse katılımda özerk olunması olumlu olarak algılanmaktayken, öğrencilerin sorumluluk duygularının zedelendiği görüşü olumsuz faktör olarak belirtilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde ders değerlendirmelerinin sonuçların yazılım algoritmaları tarafından hesaplanmasının hızlı, tarafsız ve çevresel faktörlerden etkilenmeden hazırlanmasının olumlu; kopya çekilmeye müsaitlik ve cevapların yayınlanmaması durumları olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin kendileri bir sorun yaşamamış olsa da bazı arkadaşlarının bilgisayar veya internete erişimine sahip olmadıkları ve erişim sağladıkları cihazların yetersiz hızlara sahip olabileceğine dair endişe yaşadıkları belirlenmiştir. Uzaktan eğitimdeki iletişimde ise öğretim üyesiyle önemli olan faktörün dönüt alınabilmesi, arkadaşlarla olan iletişimde ise iletişimin miktarının ve problemlerinin artışının önemli görüldüğü belirtilmiştir. Sonuçlar literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Corona, Covid-19, Uzaktan Eğitim, Sorunlar, Üniversite, Öğrenciler.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri