eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ÖZENGEN KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ
Bu çalışmanın amacı, başlangıç düzeyinde özengen gitar eğitimine yönelik bir öğretim programının ihtiyaç durumunu ortaya koymaktır. Araştırma durum tespitine dayalı betimsel bir modelde olup; veriler görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. 5 akademisyen ve 5 gitar eğitmenine konuya ilişkin 10 soru sorulmuş, ses kayıtlarının dinlenmesi ile de elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; başlangıç düzeyinde özengen gitar eğitimine yönelik bir öğretim programı oluşturulması ihtiyacının bulunduğu ve bu programın içeriğinde gitara ilişkin genel bilgiler, nota bilgisi, gitar çalma tekniği ve egzersizler gibi konulara yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna ek olarak öğretim programı eksikliğinin öğrenci başarısına olumsuz etki ettiği ve öğreticilerin büyük kısmının kendi oluşturdukları şahsi ders planları çerçevesinde gitar öğretimi uyguladıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çalgı Eğitimi, Klasik Gitar Eğitimi, Özengen Gitar Eğitimi, Öğretim Programı, İhtiyaç Analizi.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri