eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


KIZ ÇOCUKLARIN SÜNNET EDİLMESİNE YÖNELİK MEVKÛF VE MAKTÛ HADİSLERİN SENED VE METİN YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİMESİ
Kız çocukların sünnet edilmesine yönelik Tevrat, İncil ve Kur’ân’da herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen kadın sünneti, çoğunlukla Müslümanlar kısmen de Yahûdi ve Hıristiyanlar tarafından uygulanmaktadır. Kadınların sünneti Araplar arasında İslâm öncesi ve sonrası dönemde de yapılmaktaydı. Genel kanaat bu uygulamanın, dinî bir sorumluluk/ibadet değil, örf olduğu yönündedir. Kadın sünnetinin uygulanış sebebi ictimaî, ahlakî ve üç dinin aslî kaynaklarına dayanmayan; ancak din ile ilişkilendirilen etkenlerdir. İslâm hukukunda kadınların sünnet olmasının hükmü mezheplere göre değişkenlik arz etmektedir. Kız çocukların sünnet edilmesine yönelik rivâyetlerin bir kısmı erkek kız ayrımı yapılmayan genel nitelikli rivâyetlerken diğer bir kısmı kız çocukların sünnet edilmesine yönelik özel nitelikli rivâyetlerdir. Bu rivâyetler içinde merfû olan hadisler olduğu gibi mevkûf ve maktû olan rivayetler de mevcuttur. Bu çalışmada kız çocukların sünnet edilmesine yönelik hadislerden sadece mevkûf ve maktû hadislerin sened ve metin yönünden sıhhat dereceleri incelenmiştir. Rivayetler hadis ilmi açısından incelenildiğinde sahih, hasen, zayıf gibi hükümler alabilmektedir. Bu çerçevede rivâyetlerin yer aldığı bütün hadis kaynaklarından istifade edilmiş, ayrıca bu rivâyetler hakkında âlimlerin görüş ve düşüncelerini tespit için hadis şerhleri yanında tefsir, fıkıh ve tarih kitaplarına da müracaat edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hadis, Mevkûf, Maktû, Kız çocuklar, Sünnet/hafd/hifâd.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri