eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


Avamın Algısı ve Tefsir Bağlamındaki Anlam Arasında Kur’an
Öz Bu çalışma, Kur’an-ı Kerim araştırmalarında ve tefsir alanında karşılaşılan dil sorunları ile ilgilidir. Çalışma önemli bir noktaya dikkat çekmek için yapılmıştır ki bu da bazı araştırmacıların Kur’an-ı Kerim’in kelime ve kavramlarından bir kısmını, gündelik hayatlarında kullanılan dil ile ilişkili olarak anlamalarıdır. Bu maksatla gündelik dilin kullanımı ile ilişkilendirilerek yanlış anlaşıldığı düşünülen Kur’an-ı Kerim’den bazı kelimeler seçilmiş olup, çalışma için ele alınan kelimelerin manaları sözlüklerden, tefsir kitaplarından, Arap şiirindeki kullanımından ve Resulullah Efendimizin hadislerinden hareketle tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada kelime analizine dayalı araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu çalışma, birçok insan tarafından yanlış anlaşılan birtakım Kur ’an-ı Kerim ayetlerinin yeniden gözden geçirilmesini hedeflemektedir. Bu durum, ayetin tefsirini etkileyerek ayeti gerçek anlamından uzaklaştırmaktadır. Ayrıca müfessirin, öncelikle sözcük, yapı ve cümleleri içeren Arap diline hâkim olması gerektiği de bilinmektedir. Dolayısıyla sözcükler, gerçek anlamı dışında kullanıldığı zaman ayet, gerçek anlamından uzaklaşmaktadır. Aslında seçilen kelimeler dilin sahibi olan Araplar için dahi zorken bu durum Arapça öğrenen yabancılar için de oldukça güç bir durumdur.

Anahtar Kelimeler
Arap dili, tefsir, Kur’an, anlam, ayet, kelimeler

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri