eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


Sarah Grand’in Cennetlik İkizler Romanında Yapısalcılık Üzerinden Yeni Kadın Hareketi
Yapısalcılık, metinsel bir eserin yüzey yapısından derin yapısını keşfetmek için bir sistemden oluşan kodlanmış bütünün kodunu çözmeye çalışan bir yaklaşımdır. Bu çalışma, Sarah Grand’ın “Cennetlik İkizler” (1893) romanında ‘Yeni Kadın’ hareketini yapısalcı yaklaşım açısından incelemeye çalışır. Bu roman, eşzamanlı olarak analiz edilir. Dizimsel bağıntı açısından Evadne Frayling, George Colquhoun ile evlenirken Angelica Hamilton-Wells, Bay Kilroy ile evlenir. Dizisel bağıntı açısından iki çift arasındaki ilişkilerde eşyapılılık görülür çünkü hem Evadne ile Colquhoun arasında hem de Angelica ile Bay Kilroy arasında da mutsuz birer evlilik vardır. Dizimsel bağıntı açısından Angelica, arkadaşı Tenor’un ölümünden sonra kocasına cinsel anlamda teslim olurken Evadne, ilk kocası Colquhoun’un ölümünden sonra ikinci kocasına cinsel anlamda teslim olur. Romanın yüzeysel yapısındaki sifilis hastalığı ve kılık değiştirme kapalı göstergelerdir. Derin yapıda bu göstergeler şu anlamda açık göstergelere dönüşür: Gösteren sifilis hastalığı iken gösterilen ahlaksızlık ve ölümdür; gösteren kılık değiştirme iken gösterilen özgürlüktür. Romanın derin yapısı açısından, romanın uyumu Evadne ve Angelica arasında ikili karşıtlık üzerine şöyle kuruludur: cahil/eğitimli, hapsedilmiş/özgür, hasta/sağlıklı. Roman bitmesine rağmen romanın ezgisi devam eder çünkü Evadne’a ve Angelica’ya ataerkil toplumda sadece eş ve anne rolü tanınır. Romanın derin anlamına gelince zihinsel kapasite bağlamında erkek ve kadın arasında doğuştan gelen bir fark yoktur ancak ataerkil toplumun, kadınlarla ilgili dayattığı önyargılar vardır çünkü erkek egemen toplum, kadınların erkeklerle aynı eğitimi almalarına imkân tanımaz.

Anahtar Kelimeler
Feminizm, ‘Yeni Kadın’, Sarah Grand, “Cennetlik İkizler”.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri