eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


SİYASAL İLETİŞİMDE TWITTER KULLANIMI: 27. DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ
Teknolojik gelişmeler ile ortaya çıkan yeni iletişim mecraları siyasal iletişimde de dönüşümler yaratmaktadır. Siyasi aktörler yeni iletişim mecralarında var olarak hedef kitleleri ile iletişime geçme olanağı bulmaktadırlar. Twitter bu platformlardan biridir. Ana akım medyaya kıyasla daha hızlı, coğrafi sınırlıklardan muaf, yatay iletişim olanağı sunan, zaman ve mekân sınırlılığı olmayan Twitter, hem vatandaş hem de siyasi aktörler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Siyasal iletişimde son yıllarda en çok kullanan platformlardan biri olan Twitter, etkileşim özelliği ile siyasal iletişime yeni bir ivme kazandırmaktadır. Çalışmanın evrenini Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan 27. Dönem milletvekilleri Twitter resmi hesapları oluştururken örneklem olarak 27. Dönem Erzurum Milletvekillerinin resmi Twitter hesapları kendilerinden gerekli izinler alınarak incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak kategorileştirilen veriler, grafik ve tablolar oluşturularak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Siyasal iletişim, Yeni iletişim teknolojileri, Yeni medya, Twitter, Gündem belirleme.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri