eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


TÜRKİYE’DE DİNDARLIĞIN TESPİTİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE TAHKİKÎ DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER
Din sosyolojinin önemli problemlerinden biri, dinin, toplumun değişik katmanlarda nasıl algılandığı ve hangi düzeyde yaşandığının ölçülmesidir. Bu amaçla birtakım tipolojiler ve ölçekler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ancak dindarlık ile ilgili genel-geçer bir ölçek geliştirmenin ve tipoloji ortaya koymanın zorluğu ortadır. Ayrıca her türlü tanım ve tasnif girişiminde, toplumsal gerçeklikteki olgusal çeşitlilik ve farklılıkların sınırlı kategorik yapılar içinde kaybolma/yok sayılma riskleri de bulunmaktadır. Bu gibi problemler, araştırmacıları, dini hayatın gerçeğe en yakın şekliyle tespit ve anlaşılması için bu alanda farklı bakış açılarıyla yeni çalışmalar ortaya koymaları ve katkı sunmaları hususunda motive etmektedir. Bu makalede Türkiye’de dindarlığın tespiti için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunulmakta ve ayrıca Türkiye’de genel olarak dindarlığın özelde ise tahkikî dindarlığın tespiti ile ilgili teorik önerilerde bulunulmaktadır.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Din, Dindarlık, Dindarlık Tipolojisi, Dindarlık Ölçeği, Tahkikî Dindarlık.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri