eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Çalışmamız, cinsiyet farklılığının üniversite öğrencilerinin organ bağışına gösterdikleri ilgi ve tutumları, bunları etkileyen demografik, sosyal, dini etkiler, toplumun organ naklini kabul durumunu ve organ bağışını sınırlayan faktörler üzerine etkilerini açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde yapılan bu çalışmada, Atatürk Üniversitesinde eğitim-öğretim gören 1509 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket soruları likert tipi olup; kişisel bilgi, organ nakline karşı tutum, organ nakline karşı genel düşünceler ve organ bağışı ile ilgili bir durumla karşılaşılacak olunursa nasıl davranacaklarına yönelik soru ve alt testlerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 18-25 olup, bunların 539’u (%35,7) erkek, 970’i (%64,3) kızdır. Organlarını bağışlayanların 12’si erkek, 11’i kız olmak üzere toplam 23 kişidir (%1,5). 20’si erkek, 29’u kız olmak üzere toplam 49 (%3,2) kişinin ailesinde organ nakli yapılmıştır. Organ bağışına ihtiyacı olan öğrencilerin 5’i erkek, 8’i kız olmak üzere toplam 13 (%0,9) kişidir. Kız öğrencilerin organ bağışına karşı daha olumlu bir tutuma sahip olduğunu, ölen kişinin organ bağış kartının veya vasiyetinin olması durumunda organ bağışına daha olumlu baktıklarını, ancak doktorlara güvende daha şüpheci olduklarını söyleyebiliriz. Erkekler de ise yakın bir arkadaşına organ bağışında bulunma ve organ mafyasının organ bağışına aracılık etmesi ve organ bağışının dinen sakıncalı olduğu şeklindeki ifadelere daha yüksek oranda katılarak olumsuz görüş bildirmişlerdir. Yapılan analiz sonucunda cinsiyetler açısından bu görüş farklılıkları arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur (P<0,05).

Anahtar Kelimeler
Organ Bağışı, Cinsiyetin Etkisi, Üniversite Öğrencileri, Tutumlar

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri