eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


KUR’ÂN-I KERÎM PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNCE VE ÖZGÜRLÜĞÜ
Bu çalışmada Kur’ân bakış açısıyla düşüncenin değeri ve düşünce özgürlüğünün sınırları incelenerek Kur’ân’ın getirdiği özgürlüğün değeri ortaya konacaktır. Kur’ân-ı Kerim’de değişik söz kalıpları ile düşünme teşvik edilirken, düşünmemenin insanı vardıracağı kötü sonuçlar konusunda da uyarılar yapılmıştır. İnsanın yaşamını anlamlı kılması doğru düşünmesine bağlıdır. Bunun birinci şartı düşüncenin özgür nitelik taşımasıdır. Bu genel bakış göstermektedir ki, Kur’ân’ın getirdiği düşünce özgürlüğüne hiçbir beşeri sistem yaklaşamamıştır.Kur’ân proaktif/yapıcı düşünce ile açılımlar yapılmasını böylece ideal toplumun oluşmasını hedeflemektedir. İnsan onurunu zedeleyici, aşağılayıcı ve başkalarının özgürlük alanlarını ihlal edici düşünceye de kayıtlar koyarak onu doğruya iletir.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, İnanç, Düşünme, Düşünce, Özgürlük.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri