eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


الأغنية العربية الشعبية في أسعرد دراسة تحليلية
Bu makalede, Siirt’te bazı Arap halk türküleri ele alınmıştır. Girişte halk türkülerinin mahiyetiyle ilgili bazı teorik bilgiler verildikten sonra söz konusu türkülerin temel özellikleri ortaya koymaya çalışılmıştır. Araştırmada Siirt Arap halk türküleri üzerindeki perdeyi kaldırmayı hedeflenmiştir. Siirt halk türkülerinin özelliklerinin ortaya çıkması için yeni araştırmalar için kapıyı araladık. Daha da önemlisi söz konusu türkülerin edebi yapısını ortaya koymaya çalıştık. Araştırmamız şu türküleri içermektedir: “Fî Hime”, “O ya felek ya felek”, “Kıd ‘allimtu’l-Cigara”, “ ‘Abertu ‘Ale’l-Velâye”, “Oy Delal Delal”, “Ay ley ley ley Hine”, “İmmî Rasî Vacca‘nî”, “Ta‘ay fihlînî İmmî”, “İmbarek İlmevsime”.

Anahtar Kelimeler
Halk Türküleri, Halk Edebiyatı, Arap Dili, Lehçe, Siirt.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri