eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


“ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ…” HADİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu makalede, Hz. Peygamber’in istikballe alakalı verdiği haberlerin epistemolojik açıdan değeri incelenmiş ve bu haberlerin kaynağının ilahi mi beşerî mi olduğu hususundaki tartışmalara yer verilmiştir. Bu haberlerin kaynağının vahy-i gayri metluv olduğu delillerle ortaya konmuştur. Bu bağlamda Kütüb-i sitte’de geçen Hz. Peygamber’den “Öyle bir zaman gelecek ki…” formunda nakledilen hadisler tespit edilerek bu hadislerin sıhhatiyle ilgili bilgiler verilmiş ve gelecekten haber veren bu hadislerin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu hadislerin hangi maksatla ifade edildiği ve günümüze bakan yönüyle bizlere ne gibi mesajlar verdiği tetkik edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öyle bir zaman gelecek ki, istikbal, hadis, gayri metluv, fiten

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri