eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


SANAT EĞİTİMİ SÜREÇ VE KURAMLARI
Sanat bir öğrenme yolu ve yöntemidir. Ruhsal ve etik bir eğitimdir. Sanat özgür düşünce ve karar verme yeteneği geliştirir. Sanat eğitimini gerekli kılan etkenlerin başında toplumsal nedenler gelir. Bir bütün olan toplumu sanat korur ve aksayan yönlerine karşı çıkar. Günümüzde sanat eğitimini gerekli kılan en önemli neden, sanayi toplumlarının insanı mekanik bir ortama yönlendirilmesi ve duygusal değerlerden uzaklaştırılmasıdır. Batıda “Sanat Eğitimi Hareketi” içinde iki yaklaşım bulunmaktadır. Sanat yoluyla eğitim ve sanat için eğitim. Özgür düşünceye açık bireylerden oluşan iletişime ve duyarlılıkların gelişmesine bu denli etkisi olan sanat eğitiminin varlığı ve gerekliliği yadsınamaz. Bireye küçük yaşlardan başlayarak verilen sanat eğitimi, eğitim politikaları ve çağdaş ihtiyaçlar gereği çağdaş yöntemlerle öğreten sanat eğitimcilerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Eğitim, Öğretim, Süreç, Kuram.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri