eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ EĞİLİMLERİ
Bu çalışmanın genel amacı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi eğilimlerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı çalışmada belirtilen amaç doğrultusunda araştırma soruları oluşturulmuş ve veri toplama aracı olarak kullanılan Öğretmen Görüşme Formuyla öğretmenlerin sınıf yönetimlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yaklaşımına dayalı olarak tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Erzurum’un Pasinler ilçesindeki ilkokullarda 2014-2015 eğitim öğretim yılında görev yapan 10 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi seçilmiştir. İçerik analiziyle veriler sınıflandırılmış ve kodlanmıştır. Kodlanan veriler sayısallaştırılarak tablolara dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin öğrencileriyle iletişim kurarken daha çok sözsüz iletişime önem verdikleri, nezaket kuralları çerçevesinde iletişimde bulundukları ve öğrencilerine saygı ve nezaketle yaklaştıkları, iyi bir öğretimin sağlanması için öğrencilerine fikir verdikleri ve öğrencilerine sorunlara çözüm üreten bir arkadaş gibi yaklaştıkları sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf, Sınıf Öğretmeni, Sınıf Yönetimi, Planlama, Aile.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri