eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


TARAFTARLARIN SPOR İLETİŞİMİNE YÖNELİK ALGILARININ ARAŞTIRILMASI: ÇAYKUR RİZESPOR ÖRNEĞİ
Bu araştırma Çaykur Rizespor kulüp yöneticileri ve sporcularının sergiledikleri spor iletişimi davranış ve tutumlarının taraftarlar tarafından nasıl algılandığına yönelik görüşleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu Rize il merkezinde yaşayan Çaykur Rizespor taraftarları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 798 gönüllü üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan spor iletişimi formu ve tanımlayıcı özellikleri içeren form taraftarlara sunulmuş ve yanıtlamaları istenmiştir. Geliştirilen spor iletişimi algısını belirlemeye yönelik formun güvenirlik katsayısı Crombach Alpha=0,92 olarak yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucunda taraftar algılarına göre Çaykur Rizespor yöneticileri ve sporcularının spor iletişimini orta düzeyde uyguladıkları belirlenmiştir. Ayrıca taraftarların spor iletişimine yönelik algıları cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, kulübünü takip etme süresi, maçlara gitme durumu, kombine bilet sahibi olma durumu, taraftar guruplarına üye olma durumuna göre farklılık göstermediği saptanmıştır.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Spor Yönetimi, Spor İletişimi, Spor Kulüpleri, Taraftar, Rizespor

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri