eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


الظواهر الفنية في شعر الهجاء
Bu çalışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik olguları ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi türü şiirlerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu bağlamda, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler de üslup ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken kullandıkları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri