eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


جمالياتُ القصص المُؤطَّرة في قصّة الإطار قصّة (المدينة الفاضلة) للأطفال، لمحمّد علي حمد الله أنموذجًا
Çocuk öyküleri, yavrularımızın gelişimde çok önemli bir yere sahip. Bu araştırma, çocuk öykülerinin bir türü olan kısa öyküleri konu edinir. Kısa öykülerin uzun öyküler içindeki yapısal etkisi ve çocuklara edebiyat zevki kazandırmadaki rolünü ele alır. Ayrıca bu öykü türünün tanımı ve uzun öykülerle bağları da bu araştırmanın kapsamına dâhildir. Araştırmamızın teması, yazar Muhammed Ali Hamdullah'ın el-Medinetü'l-Fazıla (Fazilet Şehri) isimli eseridir. Araştırmada ayrıca iyilik-kötülük, yalan-doğru gibi düalizm örnekleri üzerinden kısa ve uzun öyküler arasındaki yer, olay ve durum ilişkileri açıklanmaktadır. Çocuk öykülerine yönelik bu çalışmamızın, bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar açısından ufuk açıcı yenilikler sunmasını ümit ediyoruz.

Anahtar Kelimeler
Büyük Öyküler, Küçük Öyküler, Karakter, Zaman, Mekân, Olaylar.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri