eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN HAYATI VE İLMÎ ŞAHSİYETİ
Fıkıh ilminde zamanının otoritesi olan İzzüddîn b. Abdüsselâm, tefsir, kelam, ahlak ve siyer gibi sahalarda eserler vermiş, bilhassa Dımaşk ve Kahire’de hicri VII. Asırda Şafiî mezhebinin önderliğini yapmıştır. Farklı alanlarda eserler vermesine rağmen onun esas ihtisas alanı Fıkıh ilmidir. Bu çalışmada İzzüddîn b. Abdüsselâm'ın hayatı, ilmî kişiliği, hocaları, öğrencileri, eserleri ve üstlendiği görevler ele alınacaktır. Bu vesileyle onu ilim dünyasına biraz daha tanıtmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler
İzzüddîn b. Abdüsselâm, Şafii, Mezhep, Fıkıh, Tefsir, Tabakât.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri