eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


JEOTERMAL ENERJİ KAPSAMINDA AYDIN İLİ HALKININ BİLİNÇ DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
Dünya küresel ısınma sorunuyla birlikte, sürdürülebilir olmayan enerji politikaları ve giderek azalan enerji kaynaklarının yarattığı küresel enerji sıkıntısını nasıl aşacağı sorusuna, yenilenebilir enerji kaynakları ile çözüm bulacağı kanaatine varmıştır. Bu eksende yenilenebilir ve ucuz enerji kaynaklarının neler olduğu ve bu kaynakların nasıl temel enerji ihtiyaçlarına çözüm sunan kaynaklara dönüştürüleceği araştırmaların başlıca konusunu oluşturmaktadır. Ülkeler coğrafi konumlarına, iklim şartlarına, jeolojik yapılarına ve ekonomik durumlarına göre yenilenebilir enerji kaynakları arasında bir öncelik sırası yapmaktadır. Ülkemiz bu bağlamda jeotermal enerji kaynaklarını ve bu kaynakların diğer enerji türlerine dönüşmesini sağlayan santralleri diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha ön planda tutmaktadır. Çalışmanın amacı, ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılmaya başlanan Jeotermal enerjinin verimliliği, kullanım alanları, çevreyle uyumu konularında bireylerin farkındalık düzeylerini ölçmektir. Literatür araştırmasıyla birlikte jeotermal enerji ile ilgili genel bilgi, kullanım alanları, jeotermal sahalarımız, Aydın ili jeotermal potansiyeli, Türkiye’nin jeotermal enerji ile Dünya içerisindeki yeri, jeotermal enerji ile ilgili yapılan resmi çalışmalar, kongreler, raporlar ve mevzuat taraması gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması ile birlikte Aydın ilinde yaşayan vatandaşların jeotermal enerji ile ilgili bilinç düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın alan araştırması kısmında 401 vatandaş ankete katılmış ve bu anketler değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir, Jeotermal, Bilinç Düzeyi.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri