eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


منهج الإسلام في التعامل مع البيئة
Bu makale genelde bütün insanlık özelde ise Müslüman toplumları ilgilendiren önemli bir sorunu ele almaktadır ki o da çevre sorunudur. Çevre sorununun tehlikesi, yıkıcı sonuçları itibariyle nükleer ve biyolojik silah tehlikesinden az değildir. Öyle ki Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurluşlar doğurduğu tehlikeler konusunda insanları bilinçlendirmek ve bunlara çözüm bulunması maksadıyla çeşitli toplantılar, konferanslar düzenlemiştir. Çalışma ilâhî ve evrensel bir metot olması itibariyle İslam’ın çevre konusundaki yaklaşımına odaklanmaktadır. Bu konuda İslam’ın çeşitli hukuki hükümleri ve ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilk eve kurallar insanın mutlu bir hayat için çevreden nasıl yararlanılması gerektiğini, nimetlerinden istifade etmenin esaslarını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışma, çevrenin hor kullanılmaması, zarar verilmemesi yönündeki bu hukuki ve ahlaki hükümleri incelemekte, daha iyi bir gelecek için toplum kesimlerinin bu doğrultuda bilinçlendirilmesi yönünde neler yapılabileceğine dair kimi tespit ve öneriler içermektedir.

Anahtar Kelimeler
İslam, Çevre, Şeriat, Ahlak, Ahkâm, Hukuk, Fiqh.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri