eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


İNTİKAD’DA TENKİT UNSURLARI
Beşir Fuat ve Muallim Naci yenileşme hareketlerinin merkezinde iki zıt kutbun iki önemli karakteridir. Bu iki isim Türk Edebiyatının gelecek nesillerini etkileyecek çok önemli kararlar vermiştir. Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin gibi şair ve yazarlar, onların açtığı yolda şiir zevklerini şekillendirirler. Beşir Fuad ve Mullim Naci arasında Victor Hugo ile alakalı başlayan mektuplaşmalar, Beşir Fuad’ın ölümünden sonra “İntikad” ismiyle kitaplaştırılmıştır. “İntikad” adlı bu eserde Naci ve Fuad’ın edebiyat hakkındaki görüşleri detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Bu çalışmada Naci ve Fuad’ın edebiyatımıza dair tenkid unsurları icat ve tecdit, tenkit ve intikad, dil, hayal ve hakikat, mübalağa, şiir ve şair, vezin ve kafiye başlıklarıyla incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Beşir Fuad, Muallim Naci, İntikad, Tenkid, Tenkid Unsurları.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri