eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN MASLAHAT ANLAYIŞI
İzzüddîn b. Abdüsselâm Şâfiî mezhebinde kendi döneminin önde gelen simalarından biridir. Ününü özellikle ilmi birikimi ve üstlendiği görevler esnasında göstermiş olduğu tavizsiz tavrıyla kazanmıştır. İzzüddîn b. Abdüsselâm, döneminde hâkim olan şerh ve haşiye geleneğine rağmen orijinal eserler vermiş, kendisinden önce temeli atılmış bazı konuları da sistematize ederek geliştirmiştir. Bu konuların başında da “maslahat” gelmektedir. İşte biz bu çalışmamızda onun maslahat anlayışını ele aldık. Bu kapsamda maslahatın tanımına, hücciyetine, kısımlarına, maslahatı bilme yollarına, maslahatların tearuzuna, maslahata binaen genel kaidelere aykırı olarak sabit olan hükümler ve maslahatla ilgili bazı külli kaidelere yer verdik.

Anahtar Kelimeler
İzzüddîn b. Abdüsselâm, Şâfiî, Fıkıh, Maslahat, Teori.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri