eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access







Özet


TOKAT ÇAMAĞZI (CİNCİFE) KÖYÜ’NDEKİ OSMANLI DÖNEMİ YAPILARI
Tokat’ın 15 kilometre kuzeydoğusunda, Tokat ile Niksar arasında yer alan Çamağzı Köyü’ne ait ilk kayıtlara XV. yüzyılın ortalarında rastlanmaktadır. Osmanlı Dönemi kayıtlarında “Cincife” ismiyle anılan Çamağzı’nın XV. yüzyıl tahrir defterlerinde merkez vilayete bağlı nahiyeler arasında gösterildiği anlaşılmaktadır. 19. yüzyılın ortalarında ise Çamağzı (Cincife)’nın ismi Tokat Merkez kazasına bağlı Komanat nahiyesi bünyesindeki köyler arasında geçmektedir. Mevcut bilgiler Çamağzı (Cincife)’nın Osmanlı döneminde belirli aralıklarla hem geliştiğini hem de gerilediğini göstermektedir. Çamağzı (Cincife) köyünde Osmanlı Dönemi’nden kalma türbe, hamam ve çeşmeden oluşan yapılar grubu bulunmaktadır. Doğusunda hazire kısmı bulunan türbe son zamanlarda onarım geçirdiği için günümüze kadar sağlam gelebilmiştir. Harap durumdaki hamamın soyunmalık ve ılıklık kısımları günümüze ulaşamamıştır. Hamamın sıcaklığı, halvet hücreleri ve su deposu nispeten daha sağlam vaziyettedir. Çeşme ise diğer yapılara nazaran orijinal halini büyük oranda koruyarak günümüze gelebilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tokat, Çamağzı Köyü, Türbe, Hamam, Çeşme.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri