eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessAbstract


Nizâr Kabbânî Güzellik ve Çirkinlik Simgesi olarak (Böcekler) - Semantik Açından Bir Değerlendirme-
Şüphesiz ki şiir, şairin düşüncelerini, hislerini ve kültürünü yansımaktadır. Arap edebiyatçıları geçmişten günümüze farklı edebî metinlerinde hayvanların, kuşların ve böceklerin adlarını kullanmışlardır Nizâr Kabbânî kadın ve siyaset konularında yazan modern şairlerden biridir. Öte yandan şair şiirleri yoluyla düşüncelerini okuyucuya ulaştırmak için hayvan adları da kullanmıştır. Nizâr, Kendi şiirindeki düşüncelerini ulaştırmak adına birçok hayvan adlarını kullanmıştır. Bu adları da üstün edebî bir üslup ile yazmıştır. Bu çalışmada Nizâr Kabbânî’in şiirlerinde geçen böceklerin adları ele alınmıştır. Nizâr kabbânî ‘nin hangi böcek adlarını kullandığı ve bunların hangi anlamda kullandığı sorularına cevap verilecektir.

Keywords
Böcekler, Kadın, Siyaset, Semantik, Nizâr Kabbânî.


Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri