eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessBİR KÜLTÜR ADAMI NACİ ELMALI VE ERZURUM DERGİLERİ ARŞİVİNİN HİKAYESİ
(A Culture Volunteer Naci Elmalı and His Erzurum Magazines Achieve Story )

Author : Salih SEYHAN    
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 58
Page : 663-680


Özet
Şehirlerin kültürü, ona can veren insanlarla oluşur, yaşar ve devam eder. Bugün bir Türk kültüründen bahsedebiliyorsak bunu, gerek sivil kurumların, gerek kamu kurumlarının içinde yer alan, gerekse münferit olarak olarak bu işe gönül vermiş değerli ve duyarlı kültür insanlarına borçluyuz. Belki de şehirler, her devirde örnekleri bulunan bu kültür adamlarının varlığı nedeniyle, hala şehirdir ve hala bizimdir. Bu anlamda Erzurum’un, kültürüne sahip çıkan kültür adamları yetiştirmede önemli bir mevkiye sahip olduğunu ve Erzurum’un bu kültür adamları marifetiyle doğunun en önemli kültür merkezi olma özelliği kazandığını söylemek, her halde bir hakkı teslim etmek olacaktır. Biz bu çalışmamızda, biraz dergi ve dergicilikten bahsederek Erzurum’un kültürüne hizmet maksadıyla yola çıkan ve Erzurum kültürü açısından önemli bir kültür adamı addedilmesi gereken, değerli araştırmacı yazar Naci Elmalı’yı, O’nun dergi toplama serüvenini ve dergi arşivini kendisiyle yaptığımız bir mülakat çerçevesinde kendi dilinden vermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Naci Elmalı, Dergi, Erzurum Dergileri, Erzurum Kültürü

Abstract
Cultures of the cities consist of the people who vitalize them and then they move on. If we are able to speak of the Turkish culture today, we should appreciate the precious culture professionals in public or civil institutions who responsively devoted themselves to this issue. Perhaps the cities are still ours and they got somewhere under the favor of those culture professionals seen in every period. In this sense, we need to say that Erzurum has an important role in raising the culture professionals who gets involved with their culture. Thus, by means of these culture professionals Erzurum has became the most important cultural centre of the east. In this study, mentioning about the magazines and magazine publishing we will try to tell about the precious investigative journalist Naci Elmalı who served for the culture of Erzurum. We will also mention about his adventure of collecting magazines and magazine archive according to the interview with him.

Keywords
Naci Elmalı, Magazine, Erzurum Magazines, Culture of Erzurum

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri