eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessERZURUM’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN TURİSTİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
(Determination of the Tourist Potential of the Regional Products of Erzurum )

Author : Fatma BAŞAR  Öğr.Gör.Burak BAŞAR, Öğr.Gör. Ferhat BOZTOPRAK  
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 77
Page : 147-160


Özet
Geçmişten günümüze kadar ulaşan ve kültürel miras olan el sanatları, yiyecek- içecekler ve diğer yöresel ürünler ülkemizin geçmişine tanıklık eden en değerli varlıklardır. Farklı yörelerin kendilerine has mimari yapıları, giyim stilleri, yiyecek-içecek türleri ve o yöreye ait el sanatları günümüzde turistik kazanım sağlayacak gelecekte ise yeni kuşaklara aktarılıp korunması gereken öğelerdir. Bunlar, yerli ve yabancı turistlere bölgenin karakteristik özellikleri hakkında çeşitli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca yörelere ait çeşitli el sanatları örneklerinden esinlenerek tasarlanan turistik- hediyelik eşyalar, geçmişi yeni tasarımlarla bugüne taşıma konusunda önemli bir rol oynamaktadırlar. Buna ek olarak turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonlardan satın aldıkları hediyelik eşyalar önemli turizm kaynaklarından biri olup, turist çekimim için gerekli bir unsurdur. Buradan hareketle, araştırmanın amacı önemli kültürel miras kaynakları olan yöresel ürünlerin mevcut durumlarının analiz edilerek turistik potansiyellerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda ilgili ulusal ve uluslararası literatür derinlemesine incelenerek sentez yapılmıştır. Araştırma sonucunda Erzurum iline özgü yöresel ve hediyelik olabilecek ürünler belirlenmiş ve bu ürünlerin yöresel turistik ürün olarak önem kazanması hususunda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hediyelik Eşya, Yöresel Ürün, Turizm Potansiyeli, Turistik Ürün, Erzurum

Abstract
Handicrafts, food and beverages and other local products, which have reached the past from the past to the present, are the most valuable assets that have witnessed the past of our country. The unique architectural structures, clothing styles, food and beverage types of the different regions and the handicrafts of the region are the elements that need to be transferred to the new generations in the future that will provide the tourist gain in the future. They offer a variety of information to local and foreign tourists about the characteristics of the region. In addition, tourist-souvenirs, inspired by the examples of various handicrafts of the region, play an important role in carrying the past to the present with new designs. In addition, souvenirs purchased by tourists from the destinations they visit are one of the most important tourism sources and a necessary element for tourist attraction. From this point of view, the aim of the study is to determine the touristic potentials by analyzing the current situation of the regional products which are important cultural heritage sources. In this context, the relevant national and international literature was examined in depth and synthesized. As a result of the study, local and souvenir products which are specific to the province of Erzurum were determined and suggestions were made to give importance to these products as regional touristic product.

Keywords
Souvenir, Regional Product, Tourism Potential, Touristic Product, Erzurum

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri