eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessCARL REİNECKE’NİN ‘UNDİNE’ FLÜT SONATININ HİKÂYESİ VE İNCELENMESİ
(The Story and Review of Carl Reinecke’s Flute Sonata, ‘Undine’ )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 23
Number : 78
Page : 123-136


Özet
Bu çalışmada, C.Reinecke’nin hayatı ve romantik dönem müziği dönemin müzikal özellikleri ile anlatılmıştır. Undine sonat, Reinecke’nin bu eseri bestelerken esinlendiği romanın hikâyesiyle birlikte tasvir edilmiş, ayrıca bölümlerin form ve icra bakımından teknik ve yorumsal analizi yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın amacı, eserin bir hikâyeden ilham alınarak bestelendiği gerçeğinden yola çıkarak, müzik ve hikâyenin birbirini tamamladığını anlamamızı sağlamaktır. Undine sonatın incelenmesi; romantik dönemle birlikte gelişen yeni tını, ton, müzik ve dinamik anlayışın, ritim, cümle, form yapısı ve çalım tekniği olarak analiz edilmesidir. Flütün, romantik dönem müziğinde teknik ve tını bakımından enstrüman olarak daha gelişmiş olması önceki dönemlere göre eserler ve orkestra içindeki kapasitesini arttırmış ve çoğu bestecinin daha çok tercih ettiği bir enstrüman haline gelmiştir. Aynı zamanda romantik dönem flüt repertuarı eserleri, önceki dönem eserlerine göre ses gürlüğünün ve kapasitesinin daha çok arttığı, renk ve tını bakımından daha üretken olduğu, duygulara ifade etme bakımından da daha zengin olan eserlerdendir. Bu öğeler Romantik dönem flüt repertuarının en güzel ve en önemli eserlerinden biri olan bu sonatla nitel araştırma tekniği kullanılarak anlatılmıştır. Sonuç olarak; hikayenin müzik temaları ile birleştirilerek yapılan anlatımı, romantik dönemde flüt anlayışı, yorum ve teknik analizi dönemin müziğini ve eseri daha iyi anlamamıza yardımcı olacak, böylelikle bestecinin istediği doğrultuda icra edilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Undine, Reinecke, Sonat, Flüt, Romantik Dönem.

Abstract
In this study, life of C. Reinecke and music of the romantic period have been depicted along with the musical aspects of the period. Undine sonata has been described along with the story of the novel that Reinecke had been inspired by while composing this work, and also the chapters have been analysed technically and interpretively in terms of form and performance. Aim of this study conducted is, starting from the fact that the work was composed with inspiration by a story, to understand that the music and the story complete each other. Examination of the sonata is the analysis of the new timbre, tone, music and dynamic perception developed with the romantic period as a technique of rhythm, sentence, form, and performance. The fact that flute as an instrument was more developed technically and in terms of timbre in the music of the romantic period improved its capacity in works and orchestra compared to the previous periods, and flute became an instrument that most composers preferred. At the same time, works of the flute repertory in the romantic period were, compared to the works of the previous periods, among the ones whose volume and capacity increased more, and that became more productive in terms of color and timbre, and that were richer in terms of addressing feelings. These elements have been described through the qualitative research method for this sonata, which is one of the most beautiful and most important works of the flute repertory in the Romantic period. As a consequence, narration of the story as integrated with musical themes, and flute perception, interpretation and technical analysis of the romantic period are expected to allow us to better understand the music of the period as well as the work, thus the work to be performed in accordance with the request of the composer.

Keywords
Undine, Reinecke, Sonata, Flute, Romantic Era.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri