eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessHADİSLER BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK MANEVÎ BAKIM
(The Spiritual Care Intended for the Disabled People in the Context of Hadiths )

Author : YUSUF AÇIKEL    
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 79
Page : 461-482


Özet
Engellilik tüm dünyanın bir gerçeği olduğu gibi, ülkemizdeki pek çok aileyi doğrudan ilgilendiren sosyal somut bir vâkıadır. Engellilik hususunda önem arz eden, engelli bireylerin hayata tutunmalarını sağlamaya, karşılaştıkları sorunları çözmeye ve minimize etmeye yönelik irade ve çaba sergilemektir. Bu da hem engelli bireylerin kendilerine, hem de toplumun engellilere yönelik sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı bir durumdur. Makalede engellilere yönelik manevî bakımın hadislerdeki dayanakları araştırılmıştır. Bu bağlamda engellilerin manevîyatlarını güçlendirme, hayata bağlılıklarını artırma, iç dünyalarıyla barışık olma gibi insan merkezli bütüncül hizmetleri ifade eden ve toplumun yükümlülükleri arasında yer alan manevî bakım konusuna dikkat çekilmiştir. Engellilerin manevî ihtiyaçlarının giderilmesinde onlara sevgi ve ilgi ile yaklaşılmasının yanısıra, onlara ümit ve moral vererek telkin, teskin, teselli ve tavsiyede bulunulmasının önemi ortaya konulmuştur. Engelli bireylerin sabır, tahammül, şükür ve imtihan olma ve mükâfatından yararlanmayı ümit etme gibi sorumluluklarının farkında olmalarının, toplumun da sorumlulukları bağlamında onlarla iş birliği yaparak desteklerini esirgememelerinin, onları rahatsız edecek tutum ve davranışlardan kaçınmalarının ve engellilere her hususta gereken yardımı yapmalarının önemine dikkat çekilmiştir. Ayrıca çalışmada Hz. Peygamber’in engellilik gerçeğine bakışı ve engellilere yaklaşımı bağlamında ulaşılan tespitlerin birey ve toplum için ifade ettiği mana ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hz. Peygamber, Hadis, Engelli, Manevî Bakım, Engellilik.

Abstract
Disability is a social and concrete case that is directly interested in most families in our country as it is fact all of the world. The most important thing about disability is to have efforts to resolve or decrease the problems of the disabled people who has met in their lives and to have efforts for them to cling to their lives. This implies also that the people should take responsibility for the disabled people and they should concern with the disabled people to take responsibility for them. In this article, spiritual care of disabled people is investigated on the basis of the Prophet's hadiths. In this context it is taken attention about the spiritual cares that have place between social obligation and express holistic services which is human-centered to improve spirituality of disabled people and to make them at peace with their inwardness and to increase their clings to their lives. It is put forth the importance of consolation, advices, hopes, morales for the disabled people besides approaching them with love and care in providing their spiritual needs. It is also taken attention about the importance to help the disabled people in all respects and to avoid from the behaviours disturbing them and to have cooperation with them about keeping supports in the context of social responsibility and to be aware of responsibility about patience, endurance, thanks giving, testing and expectation of God's reward. Also in the study in the context of the prophet’s approaching to the disabled people and his views on the disability fact, it is put forth the meaning of the resolutions that are reached for society and individual.

Keywords
The Prophet Muhammed, Hadiths, Disabled, Spiritual Care, Disability

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri