eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessKUR'AN'IN SAYISAL İCAZI MESELESİ
(Numerical Miracle of The Quran in Scale )

Author : Muhammed Abdullatif    
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 58
Page : 281-314


Özet
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebple Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam

Abstract
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The science of numerical miracle of the Holy Qur’an”. However, many of the research efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as subtleties and tips, outside the scientific core. In view of this dispute, I wrote this paper with the title: “The numerical miracle in balance”. In this study, I elaborated on the definition of the concept of the numerical miracle, how it was developed and the evidence of its supporters. Then, I had assessed and worked out all arguments around the matter. Keyword: Quran, miracle, mu'cizah, i'caz, number, Islam, science, interpretation

Keywords
Quran, miracle, mu'cizah, i'caz, number, Islam, science, interpretation

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri