eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessXGBOOST VE MARS YÖNTEMLERİYLE ALTIN FİYATLARININ KESTİRİMİ
(Prediction of Gold Prices by Xgboost and Mars Methods )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 24
Number : 83
Page : 427-446


Özet
Altın önemli bir ödeme, yatırım ve birikim aracı olduğundan fiyatının belirlenmesi ülkeler ve yatırımcılar için önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada altın fiyatının kestirimi amaçlanmıştır. Bu amaçla altın fiyatı üzerinde etkili olduğu düşünülen gümüş fiyatı, ham petrol WTI vadeli işlemleri fiyatı, ABD Doları endeksi, S&P500 endeksi, ABD federal fonlar bileşik faiz oranı, ABD TÜFE değişkenleri oluşturulan modellerde girdi olarak kullanılmıştır. Kullanılan veriler Ocak 2015 – Haziran 2020 dönemine aittir. Altın fiyatı doğrusal olmayan bir seridir, bunun yanında durağandışıdır. Altın fiyatının bu özellikleri fiyat kestirimlerin elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle klasik yöntemlerin yanında makine öğrenmesi yöntemlerinin ve parametrik olmayan yöntemlerin altın fiyatının kestiriminde kullanılması uygun olmaktadır. Bu çalışmada, kestirimlerin elde edilmesinde XGBoost, MARS ve lineer regresyon modelleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar modellere ait performans değerlendirme kriterleri kullanılarak karşılaştırılmış, XGBoost ve MARS modelleri için girdi değişkenlerin altın fiyatı üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Kullanılan modeller arasında XGBoost modeli %99,6 başarılı kestirim oranı ile en başarılı sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. MARS modeli için ise bu oran %97,8’dir. Bu oranlar kullanılan değişkenlerin altın fiyatı üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Kullanılan değişkenler arasında altın fiyatı üzerinde en önemli etkiye sahip değişken ABD TÜFE değişkenidir. Ayrıca elde edilen bulgular XGBoost ve MARS yöntemlerinin altın fiyatı ve benzer seriler için kestirimlerin elde edilmesinde tercih edilebilecek yöntemler olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Altın Fiyatı, Kestirim, Makine Öğrenmesi, Parametrik Olmayan Regresyon, XGBoost, MARS

Abstract
As gold is an important means of payment, investment and savings, determination of prices is important for countries and investors. Therefore, the prediction of the gold price is aimed in this study. For this purpose, the variables such as silver price, crude oil WTI futures price, US Dollar index, S&P500 index, US federal funds compound interest rate, and US CPI which are thought to have effect on the gold price, were used as inputs in the models. The data used belongs to the period January 2015 - June 2020. Gold price is a non-linear series, besides it is non-stationary. These features of the gold price make it difficult to obtain price predictions. For this reason, it is appropriate to use machine learning methods and non-parametric methods in prediction of the gold price in addition to classical methods. In this study, XGBoost, MARS and linear regression models were used to obtain the predictions. The results obtained were compared using the performance evaluation criteria of the models, and the effects of the input variables on the gold price for the XGBoost and MARS models were determined. Among the models used, the XGBoost model provided the most successful results with a 99.6% successful prediction rate. For the MARS model, this rate is 97.8%. These ratios show that the variables used have a significant effect on gold prices. Among the variables used, the variable that has the most important effect on gold prices is the US CPI. In addition, the findings show that the XGBoost and MARS methods are preferable methods to obtain estimates for gold price and similar series.

Keywords
Gold Price, Prediction, Machine Learning, Nonparametric Regression, XGBoost, MARS.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri