eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessCOVİD-19 SALGINI VE UZAKTAN EĞİTİM: UYGULAMADAKİ SORUNLAR
(Covid-19 pandemic and distance education: Problems in implementation )

Author : Evren ERZEN  Mustafa Ceylan  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : 84
Page : 229-248


Özet
Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde yüz yüze eğitim olanakları ortadan kalkan öğrencilerin zorunlu olarak almış oldukları uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla gönüllülük esasına dayalı olarak katılımı sağlanan 10’u erkek 3’ü kız 13 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Öğrencilerin yaşları 20 ila 24 arasında değişmektedir. Bulgular uzaktan eğitimde başarılı öğretim üyelerinin etkili sunumlar yapma, hızlı iletişim kurma ve kaliteli içerik oluşturma becerisine sahip olduklarını göstermektedir. Öğrenciler tarafından başarısız görülen öğretim üyelerinin ise sadece not paylaşımıyla yetindikleri, kalitesiz içerik paylaştıkları, iletişim kurmadıkları ve ödevlerinde anlaşılmaz yönergeler verdikleri görülmektedir. Ders içeriğinin takibinde ve derse katılımda özerk olunması olumlu olarak algılanmaktayken, öğrencilerin sorumluluk duygularının zedelendiği görüşü olumsuz faktör olarak belirtilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde ders değerlendirmelerinin sonuçların yazılım algoritmaları tarafından hesaplanmasının hızlı, tarafsız ve çevresel faktörlerden etkilenmeden hazırlanmasının olumlu; kopya çekilmeye müsaitlik ve cevapların yayınlanmaması durumları olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin kendileri bir sorun yaşamamış olsa da bazı arkadaşlarının bilgisayar veya internete erişimine sahip olmadıkları ve erişim sağladıkları cihazların yetersiz hızlara sahip olabileceğine dair endişe yaşadıkları belirlenmiştir. Uzaktan eğitimdeki iletişimde ise öğretim üyesiyle önemli olan faktörün dönüt alınabilmesi, arkadaşlarla olan iletişimde ise iletişimin miktarının ve problemlerinin artışının önemli görüldüğü belirtilmiştir. Sonuçlar literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Corona, Covid-19, Uzaktan Eğitim, Sorunlar, Üniversite, Öğrenciler.

Abstract
The aim of this study is to determine the opinions of the students, whose face to face education opportunities have disappeared in the Covid-19 process, about the obligatory distance education they have received. For this purpose, the opinions of 13 students [10 male (76.92%) and 3 female (23.08%)], who were participated on a voluntary basis, were consulted. Students' ages range from 20 to 24 (Mage = 22, Sd = 1.22). Findings show that successful faculty members in distance education have the ability to make effective presentations, communicate quickly and create quality content. On the other hand, it is seen that the faculty members who are found unsuccessful are only satisfied with the sharing of notes, share poor quality content, do not communicate and give incomprehensible instructions in their homework. While the autonomy of following the course content and participating in the course is perceived positively, the view that students' sense of responsibility is damaged is stated as a negative factor. During the distance education process, it was evaluated positively that the course evaluations were prepared by the software algorithms for calculating the results quickly, impartially and without being affected by environmental factors. The availability of cheating and not publishing answers were considered negative. Although the students themselves did not have any problems, it was determined that some of their friends did not have access to the computer or the internet and that they were worried that the devices they accessed might have insufficient speeds. It has been determined that it is important to get feedback in communication with the lecturer. In communication with friends, it has been reported that there are communication problems and problems. The results are discussed in accordance with the literature.

Keywords
Corona, Covid-19, Distance Education, Problems, University, Students.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri