eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessKUR’ÂN’IN İ‘CÂZI BAĞLAMINDA DİL-İNANÇ İLİŞKİSİ
(The Relationship Between Language and Belief in the Context of I‘jāz in the Quran )

Author : Salih Zafer KIZIKLI    
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 58
Page : 265-280


Özet
Bu makale, İslâm teolojisi ile Arap dilinin kesişme noktalarından birini yorumlamaya yönelik bir girişimdir. Kur’ân ve belâgat bilimi çerçevesinde inancın dille ilişkisini ele almaktadır. İslâm’ın kutsal kitabı Kur’ân, üslûpsal güzelliğiyle on dört asırdır Arap dili ve edebiyatının eşsiz, benzersiz bir şaheseridir. Kur’ân’ın bu özelliğine Arap dili belâgat biliminde “i‘câz” adı verilir. Kur’ân’ın i‘câzı ne kadar anlaşılabilirse, güzelliği ve değeri de kavranabilecektir. Bu araştırmanın amacı, Kur’ân’ın dilsel boyutunu inançsal bir düzlemde açıklayarak Kur’ân hakkında insanları bilinçlendirmektir.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Arapça, dil, belâgat, inanç, İslamî teoloji, kelâm, Kur’ân, İslâm.

Abstract
This article deals with relationship between the Arabic language and Islamic belief in the frame of the Quranic discorse. The Arabic rhetoric is an important means for the explaning of I‘jāz in the Quran. The I‘jāz is a component of the Quranic style and the meaning of this word is inability of mankind to make a text like the Quran. The aim of this article is to give some help to people for understanding of the Quran.

Keywords
Arabic, language, rhetoric, belief, Islamic theology, Quran, Islam.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri