eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessEURONEXT 100 ENDEKSİ İLE AMERİKAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI ARASINDA İLİŞKİ DÜZEY ANALİZİ
(Correlation Analysis Between Euronext 100 Index and the Federal Reserve Board Interest Regulations )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 25
Number : 87
Page : 387-398


Özet
Federal Rezerv Sistemi (FED), Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankası özelliğine sahiptir. FED, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki para politikası çerçevesinde Federal Rezerv'in maksimum seviyeye ulaşmasını sağlar. FED ayrıca piyasaların istikrarına katkı sağlayarak satın alma gücü, faiz oranı, piyasa, politik ve kur risklerinden oluşan sistematik riskleri minimize etmeye çalışmaktadır. Finansal kurumların istikrarını destekleyerek, kurumların finansal sistem üzerindeki etkilerini bir bütün olarak izler. Ayrıca FED, verimlilik için ABD doları bazlı işlemleri kolaylaştırmaktadır. Tüm bunların yansıra, yatırımcı ve tüketici kaynaklı sorunları belirleyerek bu sorunları çözmek için denetimler yapar. Bu denetimler, yatırımcıyı koruyan ve bir bütün olarak toplumun gelişmesine yardımcı olan yasa ve yönetmeliklerle de desteklenmektedir. FED’in görevleri arasında maksimum istihdamı gerçekleştirmek ve ılımlı uzun vadeli faiz oranlarını teşvik etmeye yönelik eylemler de bulunmaktadır. FED’in uyguladığı para politikası doğrultusunda aldığı faiz düzenleme kararları etkisi dünya finansal piyasalarda yoğun olarak hissedilmektedir. Çalışmada, FED’in aldığı faiz kararlarının 2000-2020 tarihlerini kapsayan dönem içerisinde Avrupa’da birden fazla borsa birleşmesi ile oluşan ve piyasa değeri açısından dünyanın sayılı borsaları arasında yer alan Euronext Borsasında işlem gören, işlem hacmi en büyük ve en likitte hisse senetlerini içeren Euronext 100 endeksi üzerinde herhangi bir etkinin varlığı korelasyon analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda FED faiz oranlarında ki değişim kararlarının, Euronext 100 endeksi üzerinde etkisi, özellikle aylık dönemde belirginleştiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Euronext Stock Exchange, FED, Euronext 100 Endeksi, Korelasyon, Faiz.

Abstract
The Federal Reserve System (FED) functions as the central bank in the United States. FED monetary policies are aimed at maximizing the federal reserves. FED also incentivizes the stability of the financial system, tries to minimize systematic risks consisting of the purchasing power of the stability of the markets, interest rate, market, political and exchange rate risks. It accomplishes them by supporting financial institution stability, with monitoring their effects on the financial system as a whole. Furthermore, FED facilitates USD dollar based transactions for efficiency. It also makes consumer and investor based audits to identify and solve issues. These audits are supported by further laws and coordinating that conserve the investor and help the development of the society as a whole. FED’s other set of tasks include helping to succeed the maximal employment rate and incentivizing modest long term interest rates. FED’s monetary policies and interest regulations impact the at the world financial markets. In this study, the interest regulations of FED are investigated in relation to their effects on Euronext 100 by correlation analysis. The Euronext 100 is the compination of multiple stock exchanges in Europe, making it very important among stock exchanges. The analysis in this work showed that the FED interest regulations have significant effects on Euronext 100 index, especially in particular seasonal periods.

Keywords
Euronext Stock Exchange, FED, Euronext 100 Index, Correlation, Interest

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri